توصیه شده هزینه کارخانه مینی فولادی چقدر است؟

هزینه کارخانه مینی فولادی چقدر است؟ رابطه

گرفتن هزینه کارخانه مینی فولادی چقدر است؟ قیمت